Duurzaam reizen is al jaren een belangrijk onderwerp in onze samenleving en dus ook bij veel ondernemingen. Uniglobe Attent Business Travel is zich hiervan bewust. Reizen heeft helaas een negatieve invloed op het klimaat. 

Zorgeloos CO2 compenseren  

Wij merken dat onze klanten de behoefte hebben om duurzaam te reizen, CO2 te compenseren, te weten naar welk project dit geld toegaat en dat ze dit eenvoudig willen regelen. Daarom zijn wij (Uniglobe Travel) de samenwerking aangegaan met Climate Neutral Group (CNG). Ons doel is om enerzijds duurzame bewustwording te creëren bij onze klanten én hun de mogelijkheid te bieden hun CO2-uitstoot daadwerkelijk te compenseren. Zo maken we samen de impact van het reizen een stukje kleiner. Als je besluit om de CO2 uitstoot via Uniglobe Attent Business Travel te compenseren, dan ontvang je ter verantwoording ieder jaar een CNG certificaat. 

Project 2023

Dit jaar is er gekozen voor een project in Nederland:

Methaanvergisting en energieopwekking bij meerdere agro-varkens bedrijven. Door de installatie van biogasinstallaties hoeven deze bedrijven hun volledige mest niet meer op velden in de omgeving af te voeren. Mede hierdoor kunnen deze bedrijven voldoen aan de door overheid gestelde stikstofabsorptielimieten in hun omgeving.

Het project betreft de financiering van broeikasgas reducties door biogasinstallaties op verschillende locaties in Nederland. Bedrijven kunnen zo duurzaam ondernemen en laten zien dat circulariteit kan voldoen aan strenge regelgeving.

Door vergisting van mest en andere reststromen wordt elektriciteit geproduceerd die op het landelijke stroomnetwerk wordt gevoed. Het project is volledig circulair opgezet: de varkenshouderijen, de akkerbouw, de reststromen uit de (food)industrie en biogas vormen een gesloten cirkel. Duurzame productie van vleesvarkens is een van de kernactiviteiten. Het veevoer wordt onder andere geproduceerd met daarvoor geschikte reststromen uit de drank- en foodindustrie en bestaat uit mais dat direct in de omgeving geteeld wordt. In de vergistingsinstallaties wordt een mengsel van mest van de varkenshouderij, akkerbouwproducten en organische restproducten van de levensmiddelenindustrie gebruikt. Het project vermindert de uitstoot van methaan naar de atmosfeer en vervangt fossiele brandstoffen die worden gebruikt om lokale gebouwen te verwarmen. Daarnaast wordt de opgewekte stroom via ‘gas to electricity’ op het net gevoed. Deze installatie voldoet aan de verplichte regelgeving; beschikt over een VWA, categorie 3 erkenning. Hierdoor bestaat ook de mogelijkheid dierlijk eiwithoudende producten (zoals uitgepakte levensmiddelen, zuivel etc.) te verwerken tot biogas en plantenvoeding. Het restproduct na vergisting (digestaat) uit de biogasinstallatie wordt verwerkt en afgezet als plantenvoeding ter vervanging van kunstmest.                                                               

Whitepaper Duurzaam op reis   

Indien je deze wenst te ontvangen, vragen wij je onderstaand formulier in te vullen en te verzenden. Heb je een vraag of wens je een kosteloos informatief gesprek? Neem dan gerust contact met ons op.